Dollard College en Ubbo Emmius vormen samen een nieuwe stichting: Stichting Scholengroep Trivium.

De nieuwe stichting is nog volop in ontwikkeling.


Trivium scholenoverzicht op de kaart

Klik op de cirkel om onze scholen te bekijken en informatie. Kies een school en/of onderwijssoort om te filteren.

Trivium staat voor

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
Kernwaarden gedragen door medewerkers
Sturing op proces, niet op product
Gericht op het totaal

Stichting Scholengroep Trivium bestaat uit vier scholen:

Binnen de stichting Trivium is het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en wordt het bestuur door de inspectie aangesproken op ambitie. Het Onderzoekskader 2021 van de inspectie achten we zeker van belang, maar we vinden ook dat het denken over kwaliteit van onderwijs bij onszelf begint: wat vinden we zelf goed onderwijs? Wat wordt van ons verwacht? Dit soort vragen verkennen we met leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en stakeholders. Dat vraagt een goed samenspel van in ieder geval bestuur, directie en medezeggenschap en een kritisch volgen van deze processen door de Raad van Toezicht.

Trivium is lid van de VO-raad en Verus.

Nieuws